Kalite Politikamız

İMFALT Yol Yapı, kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almakta ve güvenin insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir. Bu bilinç ile İmfalt Yol Yapı yönetim ve kalite politikasında öncelikli çıkış noktası olarak “güven”i esas almış ve kalite politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir:

  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her zaman gelişime, yeniliğe açık olmak.
  • Kalite yönetim sistemimizi uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek.
  • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.
  • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek.
  • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
  • Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,
  • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı
  • İSG faaliyetlerimize çalışanlarımızın etkin olarak katılımlarını sağlayarak tehlike ve risklerin en aza indirilmesi için gereklilikleri sağlayacağımızı
  • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak.

Yazdır e-Posta

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress